Samen met de patiëntenverenigingen, leidt het Patient Expert Center (PEC) patiënten op tot Patiënt Experts in hun eigen ziektedomein. Na hun opleiding zullen ze als vrijwilliger worden ingezet bij dienstverlening aan individuele patiënten, overheidsdiensten, ziekenhuizen, bedrijven en andere stakeholders.

Hun inzet zal onze gezondheidszorg doeltreffender, efficiënter en meer patiëntgericht te maken.

De opleiding bestaat uit 40 lesuren gespreid over een periode van vijf maanden. Het eerste deel van de cursus is algemeen en maakt patiënten wegwijs in ons gezondheidszorgsysteem, het tweede deel gaat dieper in op hun ziekte, de behandeling en het leven met de ziekte. Meer informatie over het opleidingsprogramma vindt u hier.

De organisatie werd opgericht in 2019 op initiatief van een aantal patiëntenverenigingen.

Het Patient Expert Center staat open voor andere organisaties om lid te worden. Het Patient Expert Center zal samen met de nieuwe leden het curriculum opzetten en de opleiding organiseren.

Het Patient Expert Center is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Voor meer informatie kan u terecht bij Visie en Missie, onze Statuten en onze Waarden en Principes.