Nieuws

Nieuws
Troost bij Kanker

Troost bij Kanker

"Gynca's" de vereniging van patiënten met gynaecologische kankers heeft een boek gepubliceerd ! Dit unieke boek richt zich tot alle kankerpatiënten en hun naasten.

+

Aku Falobi, Drépanocytaire du Congo

Het “Collectif Drépanocytose”, de vereniging van patiënten met sikkelcelanemie, heeft onlangs een boek uitgegeven

+
Aku Falobi, Drépanocytaire du Congo