Niemand kent zijn ziekte beter dan een patiënt. De collectieve intelligentie van alle patiënten met dezelfde ziekte kan helpen om beste praktijken en mogelijkheden tot verbetering in ons zorgsysteem te identificeren.

Patiënten en onze gezondheidszorg zullen betere resultaten kennen wanneer patiëntenorganisaties actief deelnemen aan het besluitvormingsproces.

Het is onze VISIE dat op termijn ziektespecifieke patiëntenverenigingen zowel de individuele patiënt begeleiden tijdens de ziekte, alsook een leidinggevende rol zullen spelen om het hele zorgtraject efficiënter en doeltreffender te maken, van de eerste symptomen tot het eind van de behandeling.

Om dit te bereiken moeten patiëntenorganisaties een beroep kunnen doen op Patient Experts: patiënten die zijn opgeleid om hun patiëntengemeenschap te vertegenwoordigen bij interacties met alle belanghebbenden in de gezondheidszorg: de patiënten zelf, maar ook naar overheidsdiensten, ziekenhuizen, de industrie en anderen.

Het is de MISSIE van het Patient Expert Center om

  • de opleiding tot Patient Expert voor zijn leden te organiseren,
  • samenwerkingsmodellen te ontwikkelen en
  • de actieve deelname van patiëntdeskundigen met de respectieve belanghebbenden te helpen organiseren.

Voor vele patiëntenorganisaties is het noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de diensten van opgeleide vrijwilligers. Omdat patiëntenorganisaties in België niet worden gesubsidieerd, zijn ze afhankelijk van donaties en sponsoring. Die kan slechts goed tot stand komen als patiëntenverenigingen voldoende leden hebben en diensten met toegevoegde waarde aanbieden, en dit kan slechts als er voldoende medewerkers zijn om die te kunnen verzorgen. Het Patient Expert Center helpt om uit die vicieuze cirkel te geraken.