Ze hebben succesvol een opleiding van zes maanden gevolgd over ons gezondheidszorgsysteem en over hun ziekte. Dit certificaat biedt hen nu de mogelijkheid om als deskundige vrijwilliger aan de slag te gaan bij hun patiëntenvereniging.

De uitreiking vond plaats in het RIZIV en werd voorafgegaan door een toespraak van Mickaël Daubie, directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging – RIZIV en een inleiding door Stefan Gijssels, voorzitter van het Patiënt Expert Centrum.

Het evenement werd gevolgd door verschillende panels van Patiënt Experts van de aangesloten patiëntenverenigingen van het Patient Expert Center die getuigden over hun inzet als Patiënt Experts. Het was ook de gelegenheid voor de verschillende patiëntenverenigingen KickCancer, ReumaNet, MS-Liga, Gynca’s, Collectif Drépanocytose en CLAIR om hun activiteiten voor te stellen.