Bij het ontwikkelen van de Moved By You Box, een hoogwaardige verzameling van 8 boekjes die patiënten voorzien van waardevolle informatie over diverse chronische aandoeningen, deed Servier beroep op vier Patient Experts van respectievelijk Diabetes Liga, Association du Diabète, CLAIR en MS-Liga Vlaanderen. We vroegen wat meer uitleg aan marketingverantwoordelijke Ruben Charlier.

Kan je wat meer vertellen over het project?

Ruben Charlier: “Het project van de Moved By You Box beoogt begrijpelijke en praktische informatiebronnen te creëren, waardoor patiënten actiever kunnen deelnemen aan hun zorgproces en een gezondere levensstijl kunnen ontwikkelen.

De Patient Experts speelden een essentiële rol in het project door inzichten te bieden vanuit het perspectief van de patiënt, en ervoor te zorgen dat de informatie in de boekjes relevant, begrijpelijk en bruikbaar was. Door hun ervaringen, behoeften en zorgen te delen, kon de inhoud van de boekjes beter worden afgestemd op de behoeften van de patiënten.”

Hoe gingen jullie te werk?

“De Patient Experts brachten een uniek perspectief in het project door hun ervaringen als patiënt te delen, waardoor de informatie niet alleen accuraat en wetenschappelijk onderbouwd was, maar ook praktisch en empathisch. Hun directe betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces zorgde ervoor dat de boekjes beter aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de doelgroep, wat de impact en effectiviteit van het project vergroot.”

Wat vonden jullie van de samenwerking met de Patient Experts?

“Dankzij de samenwerking met Patient Experts is de Moved By You Box een waardevolle informatiebron geworden voor patiënten met chronische aandoeningen. De directe betrokkenheid van patiënten heeft geleid tot boekjes die niet alleen informatief zijn, maar ook empathisch en praktisch bruikbaar. De Moved By You Box draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van patiënten en het bevorderen van een actieve participatie in hun eigen zorgproces. De samenwerking tussen Servier en het Patient Expert Center verliep zeer soepel en verdient herhaling!”

De Moved By You Box