Sinds 1942 is ‘L’Association du Diabète’ toegewijd aan het helpen van mensen met diabetes, van alle soorten en leeftijden, om hun ziekte onder controle te krijgen en ermee om te gaan. De vereniging brengt mensen met diabetes en zorgverleners samen. Samen helpen ze het gezicht van diabetes te veranderen, komen ze op voor de belangen van mensen met diabetes en produceren ze actuele opleidingen en wetenschappelijke informatie. 

De vereniging zet zich in om positieve verandering en bewustzijn voor een geïntegreerde aanpak van diabeteskwesties te bevorderen.  

We doen dit onder andere door :  

  • mensen met diabetes, hun familie en het grote publiek te voorzien van actuele, wetenschappelijk gevalideerde informatie over de ziekte ; 
  • preventie en vroegtijdige opsporing van de ziekte aan te moedigen ;
  • de medische behandeling van patiënten te verbeteren om het risico op complicaties te minimaliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren ;
  • mensen met diabetes te vertegenwoordigen in hun contacten met de gezondheidsautoriteiten ;
  • fundamenteel en klinisch onderzoek te ondersteunen.

We kunnen deze doelstellingen enkel bereiken dankzij nauwe samenwerking met deskundigen op dit gebied. Met deskundigen bedoelen we natuurlijk de zorgverleners die betrokken zijn bij de diabeteszorg, maar ook en vooral de mensen die aan de ziekte lijden en elke dag vechten om hun conditie te verbeteren.  

Diabetes is in feite een chronische ziekte die mensen hun hele leven vergezelt, soms met momenten van ontmoediging wanneer gezondheidsdoelen niet worden bereikt of wanneer diabetes botst met de realiteit van het sociale-, gezins- of beroepsleven. Advies van lotgenoten en het delen van ervaringen zijn dan belangrijke hefbomen en steun waarop je kunt vertrouwen om een nieuwe stap te zetten op weg naar evenwicht en welzijn.  

In deze optiek was een lidmaatschap bij het Patient Expert Center voor ons een logische stap om duidelijke en verhelderende wederzijdse ondersteuning te stimuleren!