Tijdens de bacheloropleiding Verpleegkunde deed Hogeschool VIVES campus Brugge beroep op vier Patient Experts om een getuigenis te brengen over hoe zij het leven met een chronische aandoening ervaren. David Raes, lector in de verpleegkunde, blikt terug op een boeiende samenwerking.

Kan je wat meer vertellen over het project?

David Raes: “De getuigenissen kaderden binnen een lessenreeks waarin de eerstejaarsstudenten uit de bacheloropleiding Verpleegkunde al van bij aanvang van hun opleiding kennismaken met allerlei facetten en concepten gelinkt aan omgaan met langdurige zorg.

Via de getuigenissen van de Patient Experts konden we abstracte begrippen zoals chronisch ziek zijn, shared decision making, zelfmanagement, mantelzorg, empowerment, patiëntenparticipatie, enz. tastbaar maken. We lieten de getuigenissen aan bod komen aan het eind van de lessenreeks, waardoor de cirkel helemaal rond was voor de studenten.”

Hoe gingen jullie concreet te werk?

“De Patient Experts van respectievelijk ReumaNet, CCV vzw en Diabetes Liga, werden toegewezen aan één klasgroep, zodat telkens een twintigtal studenten het specifieke verhaal van de ervaringsdeskundige konden horen en ze tegelijkertijd ook zelf nog vragen konden stellen.”

Wat was de reactie van de studenten?

“De getuigenissen werden erg positief onthaald door onze studenten. De studenten stelden actief vragen en gaven achteraf aan dat ze er veel aan hadden gehad om het perspectief van de patiënt te horen.”

En de reactie van de Patient Experts? 

“Allen waren zeer positief over hun gesprekken met de studenten en lieten verstaan in de toekomst nog mee te willen werken. Voor herhaling vatbaar dus!”

De Patient Experts van ReumaNet, CCV vzw en Diabetes Liga