Wat kan ik concreet bereiken met de opleiding?

Als Patient Expert word je door jouw patiëntenvereniging ingezet om patiënten en hun familie te woord te staan en te begeleiden, of om als vertegenwoordiger van de vereniging deel te nemen aan projecten met ziekenhuizen, bedrijven, overheidsdiensten, academische onderzoeksgroepen, enz.

Hierdoor kan de slagkracht van de vereniging vergroten, en kan je jouw ervaring en kennis gebruiken om het voor alle patiënten beter te maken.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de opleiding tot Patient Expert hebben we enkele selectiecriteria opgesteld:

  • Een chronische of levensbedreigende ziekte hebben of een familiale non professional caregiver zijn.
  • Aanvaarding bereikt hebben met het chronisch-ziek zijn of met je levensbedreigende ziekte: gestabiliseerde problematiek/reflectie, je eigen verhaal kunnen overstijgen.
  • Lid zijn van een patiëntenorganisatie en vertrouwd en verbonden zijn met de werking van deze patiëntenorganisatie.
  • Open minded zijn, willen investeren in een nieuwe uitdaging.
  • Over een flinke dosis aan communicatie- en sociale vaardigheden beschikken. Het is immers cruciaal dat de Patient Expert objectief en professioneel blijft in zijn/haar communicatie naar anderen toe.
  • Bereid zijn om de aangeboden opleiding te volgen en erin slagen om de volledige opleiding met succes af te ronden. Er is geen voorkennis vereist.
  • Gemotiveerd zijn om na de opleiding als opgeleide Patient Expert ook ingezet te worden bij opdrachten van de patiëntenvereniging.

Hoe kan ik deelnemen aan de opleiding?

Om deel te nemen aan de opleiding dien je contact op te nemen met jouw patiëntenorganisatie om na te gaan of je voldoet aan de selectiecriteria voor het volgen van de opleiding . De patiëntenorganisatie in kwestie dient op haar beurt lid te zijn van het Patient Expert Center.

De opleiding is gratis.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit wekelijkse sessies van 2 uur (‘s avonds) gespreid over een periode van 5 maanden (+/- 40 lesuren). 90% van de sessies zijn virtueel.

Hoe behaal ik het certificaat van Patient Expert?

Om het certificaat te behalen, dien je :

  • alle modules te hebben gevolgd
  • geslaagd te zijn voor de test na elke module
  • groen licht te krijgen na de evaluatiebespreking

Wordt een Patient Expert vergoed?

Als Patient Expert werk je met een statuut van vrijwilliger. Je ontvangt de door de wet bepaalde vergoedingen van een vrijwilliger van jouw vereniging en je wordt daarnaast ook verzekerd door je vereniging. De patiëntenvereniging kan wel een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de professionele partner die een financiële vergoeding voorziet voor de geleverde diensten: uitwerken van het project, selectie van de Patient Expert, administratie, coördinatie en kwaliteitscontrole. Op die manier verdient de patiëntenvereniging aan de geboden toegevoegde waarde.

Is dit iets voor mij?

De opleiding vraagt een regelmatige inspanning, maar de meeste Patient Experts zijn zeer tevreden de opleiding gevolgd te hebben. We hebben ook gesprekken met alle kandidaten om te polsen naar beschikbaarheid, motivatie en interesse voor participatie in projecten eenmaal het certificaat ontvangen. Sommigen werken liever enkel met andere patiënten, anderen liever met professionele stakeholders. Sommigen zijn slechts een korte periode beschikbaar, anderen op regelmatige basis. We houden met dit alles rekening.