De lijst van engagementen is niet beperkt tot de hieronder geïdentificeerde diensten, en de diensten moeten ook worden aangepast aan de specifieke behoefte van het moment.

We hebben acht grote categorieën voor interactie vastgesteld

  • Klinische proeven
  • Campagnes ter bewustmaking van de ziekte
  • Patiëntenvoorlichting en -kennis
  • Real-World gegevens en Real-World bewijsmateriaal
  • Markttoegang
  • Beheer van problemen
  • Beleid
  • Bedrijfscultuur

Hoe het werkt: Het bedrijf en de patiëntenvereniging werken een concept van samenwerking uit voor één van deze onderwerpen. Er wordt een overeenkomst gevonden op het vlak van het uiteindelijk op te leveren resultaat, en het proces om dat te bereiken: tijdsinvestering, aard en frequentie van de interactie, timing en budget.

De rol van de Patient Expert: in samenspraak met de vereniging en de medewerkers van het bedrijf deze specifieke diensten verder ontwikkelen.

Meer informatie is te vinden in dit document: “Patient Expert Engagement with Industry”