Services

Patiënten

De volgende diensten worden door patiëntenverenigingen aangeboden: Informatie en kennis – een goed begrip leidt tot betere therapietrouw en controle Inzicht in de ziekte, de tests, de behandelopties De gevolgen van de behandeling op langere termijn begrijpen (bv. stoma, incontinentie, seksuele disfunctie, vruchtbaarheid, …) Begrijpen waarmee andere patiënten werden geconfronteerd…

Lees meer

Bedrijven

De lijst van engagementen is niet beperkt tot de hieronder geïdentificeerde diensten, en de diensten moeten ook worden aangepast aan de specifieke behoefte van het moment. We hebben acht grote categorieën voor interactie vastgesteld Klinische proeven Campagnes ter bewustmaking van de ziekte Patiëntenvoorlichting en -kennis Real-World gegevens en Real-World bewijsmateriaal…

Lees meer

Ziekenhuizen

De lijst van engagementen is niet beperkt tot de hieronder geïdentificeerde diensten, en de diensten moeten ook worden aangepast aan de specifieke behoefte van het moment. We hebben zes grote categorieën voor interactie vastgesteld: Onderzoek & ontwikkeling Het uitwerken van een zorgtraject Patiëntenvoorlichting en -kennis Kwaliteit van de zorg Opleiding…

Lees meer

Overheden

Mogelijke onderwerpen van interactie zijn: Het bepalen van onderzoeksprioriteiten Het participeren van patiëntenverenigingen in regionale en Europese onderzoeksprojecten Het ontwikkelen van een beleidsplan per ziekte Bewustmaking en communicatie rond bepaalde ziekten Participatie in Europese goedkeuringsprocedure voor nieuwe technologieën Het patiëntenperspectief geven bij de besluitvorming rond prijs & terugbetaling van nieuwe…

Lees meer