Prof. Dr. Edgard Eeckman is medeoprichter en voorzitter van de vzw Patient Empowerment. Hij studeerde communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en is doctor in de media- en communicatiestudies. Hij is gast-professor over Patient Empowerment aan de Erasmushogeschool Brussel en geeft gastcolleges aan meerdere onderwijsinstellingen. Hij was 16 jaar lang communicatiemanager van UZ Brussel. Hij is wetenschappelijk medewerker van de VUB-onderzoeksgroep ECHO over Cultuur, Emancipatie, Media en Samenleving. Info op www.patientempowerment.be.

Hij is auteur van ‘Balanceren tussen macht en onmacht. Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’, co-auteur van ‘De goden lossen het op. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg’, co-uitgever van ‘Communicatie Troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties’.