Prof. Dr. Edgard Eeckman licht tijdens de opleiding het belang toe van het empoweren van de zorgvrager.

Prof. Dr. Edgard Eeckman is medeoprichter en voorzitter van de vzw Patient Empowerment. Hij studeerde communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en is doctor in de media- en communicatiestudies. Hij is gast-professor over Patient Empowerment aan de Erasmushogeschool Brussel en geeft gastcolleges aan meerdere onderwijsinstellingen. Hij was 16 jaar lang communicatiemanager van UZ Brussel. Hij is wetenschappelijk medewerker van de VUB-onderzoeksgroep ECHO over Cultuur, Emancipatie, Media en Samenleving. Info op www.patientempowerment.be.

Hij is auteur van ‘Balanceren tussen macht en onmacht. Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’, co-auteur van ‘De goden lossen het op. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg’, co-uitgever van ‘Communicatie Troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties’.