Toolkit (v2)

Samen met patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en partners uit de industrie, creëerde het Patient Expert Center een set procesbeschrijvingen die helpen samenwerkingen tussen patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en industrie op te zetten. De documenten kunnen een startpunt zijn voor de samenwerking. De effectieve samenwerking moet aangepast worden aan de specifieke noden van de partners of de patiënten.

Voorlopig zijn de documenten alleen in het Engels beschikbaar. We zullen ze spoedig vertalen naar het Nederlands en het Frans.

Toolkit (v2)
Patient Education and Health Literacy

Patient Education and Health Literacy

Patiënteducatie en gezondheidsgeletterheid: correct geïnformeerde patiënten leiden tot optimale zorg. Hier vindt u een methode om alle informatie centraal ter beschikking stellen.

Disease Awareness Campaigns

Disease Awareness Campaigns

Bewustwordingscampagnes: Door het patiëntenperspectief te betrekken bij campagnes over ziekten, zorg je ervoor dat alle, ook de niet-technische of niet-medische, aspecten aan bod komen.

Clinical Trials

Clinical Trials

Klinische studies: patiëntenverenigingen maken klinische studies meer patiëntgericht, wat resulteert in betere rekrutering en een hogere waardering door het doelpubliek.

Issues Management

Issues Management

Issues management: Patiëntenorganisaties kunnen de communicatie helpen vormgegeven, met als doel de best mogelijke oplossing voor de patiëntengemeenschap.