Clinical Trials

Samenwerking met patiëntenverenigingen zal onderzoeksontwerpen, klinische eindpunten, het genereren van gegevens, klinische studieprocedures en de uitvoering van studies optimaliseren. Een goed opgezet klinisch onderzoek waarin het patiëntenperspectief is opgenomen zal een positief effect hebben op de werving en retentie van patiënten. Patient Experts moeten geen wetenschappelijke of methodologische input leveren, maar input over welke uitkomsten belangrijk zijn voor patiënten of suggesties over praktische aspecten van de organisatie van het onderzoek.

Clinical Trials

Een bijkomend doel is om ervoor te zorgen dat de doelpopulaties de klinische proef als waardevol beschouwen en tegemoetkomen aan hun behoeften en voorkeuren (bijv. praktische aspecten, logistiek, onvervulde behoeften, veiligheid, ethiek), terwijl ook latere discussies over regelgeving en vergoedingen (indien van toepassing) worden ondersteund.

  • Process: dit document beschrijft het proces aan de hand van een diagram en tekst.
  • Form: dit document is een leeg formulier. Het helpt om het proces te volgen en geen aspecten te vergeten.
  • Document: dit is een document met extra informatie (richtlijnen, tips en trucs…)
  • Tool: dit is een type document dat andere doelen kan hebben, bijvoorbeeld om de voortgang bij te houden.

Documenten