De lijst van engagementen is niet beperkt tot de hieronder geïdentificeerde diensten, en de diensten moeten ook worden aangepast aan de specifieke behoefte van het moment.

We hebben zes grote categorieën voor interactie vastgesteld:

  • Onderzoek & ontwikkeling
  • Het uitwerken van een zorgtraject
  • Patiëntenvoorlichting en -kennis
  • Kwaliteit van de zorg
  • Opleiding en cultuur van het personeel
  • Governance

Hoe het werkt: het ziekenhuis en de patiëntenvereniging werken een concept van samenwerking uit voor één van deze onderwerpen. Er wordt een overeenkomst gevonden op het vlak van het uiteindelijk praktisch resultaat, en het proces om dat te bereiken: tijdsinvestering, aard en frequentie van de interactie, timing en budget.

De rol van de Patient Expert: in samenspraak met de vereniging en de medewerkers van het ziekenhuis deze specifieke diensten verder ontwikkelen.

Meer informatie is te vinden in dit document :